Spring naar de inhoud
Home » Willem van Saeftinghe

Willem van Saeftinghe

Over de jeugd van Willem is niets geweten en de eerste vermeldingen van hem spreken vanaf zijn jaren als lekenbroeder in de Abdij Ter Doest. Door de ontdekking van een document uit 1300-1301 door de Brugse historicus Bernard Schotte, weten we nu dat hij vermoedelijk een voormalig Tempelier was, die door weerspannig gedrag, verbannen was naar de Abdij.

Zijn exploten na 1301 zijn wel gekend. Zo was hij een held van de Guldensporenslag. Op de dag van de veldslag zou Willem een paard van de Abdij ontvreemd hebben en zich naar de plaats van de slag begeven hebben. Daar ruilde hij zijn paard in voor een goedendag en zwaard en streed mee met de Vlamingen tegen de Franse bezetters. Sommige kroniekschrijvers vermelden dat hij eigenhandig 40 Franse ridders versloeg, waaronder de commandant van het Franse leger, graaf Robert II van Artesië. Hij trok de graaf van zijn paard, die nog zou gesmeekt hebben voor zijn leven, maar Willem leverde hem in bij zijn strijdgenoten die hem genadeloos doden.

Zo werd Willem een ware Brugse en Vlaamse volksheld.  

Zijn volgende exploot kwam in november 1308. Na het verdrag van Athis-sur-Orge (23 juni 1305) waar vrede werd gesloten tussen Frankrijk en het Graafschap Vlaanderen en waar een artikel instond ten nadele van de Vlaamse steden, zo rees er terug ondergronds verzet op in Vlaanderen en ook in de Abdij Ter Doest. Willem leidde daar een revolte van de lekenbroeders tegen de Fransgezinde Abt Willem vande Cordewaeghen en hem dodelijk verwonde. Ook de keldermeester van de Abdij werd door Willem doodgeslagen. Willem vluchtte na deze revolte naar de kerk van Lissewege en verschanste zich in de kerktoren tegen de aanhangers van de Abt. Toen dit nieuws de stad Brugge bereikte trokken een grote groep uit Brugge, onder leiding van Jan Breydel en Willem de Coninck (zoon van) om Willem te bevrijden. Zij slaagde in hun opzet en Willem werd als een ware held onthaalt in Brugge. 

Door zijn revolte werd Willem door de officiaal van Doornik in de ban van de kerk geslagen.

Op 19 november 1309 kreeg Willem absolutie van Paus Clemens V maar wel met de eis dat hij zou toetreden tot de Orde van de hospitaalridders en op Kruistocht moest gaan naar het Heilige land. Willem zou gesneuveld zijn bij het Beleg van Rhodos in het jaar 1309.