Spring naar de inhoud
Home » Tempeliers » Kruistochten

Kruistochten

Een kruistocht was historisch gezien een militaire expeditie die werd georganiseerd door westerse christenen met als hoofddoel het heroveren van heilige plaatsen in het Midden-Oosten, met name Jeruzalem, dat destijds onder controle stond van moslimstaten. Om als een kruistocht te worden beschouwd, moest een militaire campagne aan bepaalde criteria voldoen:

  • Religieuze motivatie: Deelnemers aan de kruistochten werden vaak gemotiveerd door religieuze overtuigingen, met de belofte van spirituele beloning of vergeving van zonden. Pauselijke bullen werden soms uitgegeven om deelnemers aan de kruistocht te zegenen.
  • Oosters karakter: Kruistochten hadden over het algemeen als doel om oosterse gebieden te heroveren, zoals Jeruzalem, dat door moslims was ingenomen. Ze waren gericht tegen niet-christelijke machten in het oosten.
  • Pauselijke goedkeuring: De paus of andere kerkelijke autoriteiten moesten de kruistocht goedkeuren en zegenen. Vaak werden pauselijke bullen uitgevaardigd om deelnemers aan te moedigen en hen te voorzien van geestelijke voordelen.
  • Belofte van vergeving van zonden: Deelnemers kregen soms de belofte van vergeving van zonden als ze deelnamen aan de kruistocht. Dit werd gezien als een extra stimulans om deel te nemen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze criteria vaak van toepassing waren, niet alle militaire expedities tegen niet-christelijke machten in het oosten als kruistochten werden beschouwd. Er waren ook andere militaire campagnes die om verschillende redenen werden gevoerd en niet als kruistochten werden geclassificeerd.

Er is onder historici niet altijd eensgezindheid over het aantal kruistochten! Volgens de ene zijn er 8, dan weer 7 of 9, wil jij er meer over weten? Lees dan zeker verder! Of kom naar onze commanderijdagen.


Om verder te kunnen lezen moet u lid zijn.