Spring naar de inhoud
Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Algemeen

Waarom deze Privacy verklaring, omdat het Privacybeleid van TGDV vzw is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie behandelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten/bezoekers (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website templaridevillers.org – tgdv.be – templarigerarddevillers.org en zijn geregistreerde handelsnamen van TGDV vzw

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Land
– Contactpersoon
– telefoon, fax, gsm
– email
– BTW nummer
De persoonsgegevens die TGDV vzw verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen. Dit zoals inschrijvingen op workshops, inschrijvingen op nieuwsbrieven, inschrijvingen op opendeurdagen en andere.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afhandeling van uw bestellingen en werkuren, alsook ons ledenbestand, waardoor men spreekt over gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren via nieuwsbrieven en mailings. Dit over zaken, acties en promoties die u aanbelangen zoals, melding van updates, upgrades, verbeteringen, nieuwe tools, wettelijke en noodzakelijke aanpassingen.

Wie?

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door TGDV vzw, Noordhinderstraat 9/0001 – 8380 Zeebrugge. TGDV vzw zal de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, indien de gegevens worden doorgegeven aan derden voor veiligheidsupdates dan zal de klant hier altijd over verwittigd worden en dit alles na goedkeuring van de klant.

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres TGDV vzw, Noordhinderstraat 9/0001 – 8380 Zeebrugge of via email op info@templaridevillers.org. TGDV vzw zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

TGDV vzw gebruikt op haar website(s) cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruikersvoorkeuren van de klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surf comfort te verhogen. Zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), Bij het openen van de website, zal de klant een link te zien krijgen die doorverwijst naar onze deze Privacy.

Aansprakelijkheid

Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Wendimo Immobiliën bvba worden beheerd, zal TGDV vzw op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). TGDV vzw heeft het recht om de website aan te passen op eender welk moment zonder de klant hiervan te moeten verwittigen en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn.

Netwerkbeveiliging

TGDV vzw stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten/bezoekers en/of leveranciers te vrijwaren: Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd. Het interne netwerk van TGDV vzw is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet. Een datalek bestaat wanneer er een inbreuk is op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, 12) AVG). De verwerkingsverantwoordelijke zal bij een datalek de Gegevensbeschermingsautoriteit informeren zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur nadat hij kennis heeft genomen van het lek (art. 33, §1 AVG).

Veiligheid is ook uw zaak:

Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega’s. Verander ook regelmatig uw paswoord. Laat uw pc niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie. Wij staan ten alle tijde ter beschikking van onze klanten/bezoekers om hen hierover een duidelijke uitleg te geven hoe alle gegevens verwerkt worden. TGDV vzw, Noordhinderstraat 9/0001 – 8380 Zeebrugge, info@templaridevillers.org

Meer uitleg op deze linken: GDPR en Privacy commissie