Spring naar de inhoud
Home » Templari de Villers - not another OTJ - OSMTJ - SMOKPJE

Templari Gérard de Villers België / Belgique / Belgien

Templari Gérard de Villers, kortweg TGDV, heet u welkom!
Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk (TGDV vzw – Noordhinderstraat 9/1 – 8380 Zeebrugge – 0439.773.551), met een focus op, net als onze illustere voorgangers uit de Middeleeuwen, de normen en waarden der Tempeliers. In dezelfde geest staan wij in voor vorming, onderricht en begeleiding, net als wij een sterke drijfkracht kennen als hulporganisatie.
Dit alles met respect en eerbied voor eenieder en zonder onderscheid van rang, stand, overtuiging noch herkomst.

Wij fungeren als een onafhankelijke culturele vereniging, en vertegenwoordigen Anima Templi in het algemeen op Belgisch grondgebied. Hierbij houden wij de aloude regels en gebruiken der Tempeliers in acht, afgetoetst met de moderne tijden waar wij nu in leven. Wij streven geen macht noch rang na.

WAT WIJ DOEN IN EEN OOGOPSLAG…

Het leveren van steun en ondersteuning voor onze leden met hun noden en vragen;
Het steunen van caritatieve initiatieven door actieve deelname of zelf organiseren;
Het onderrichten en bijscholen wat het is een Tempelier te zijn, zowel geschiedkundig als hedendaags;
Een leerrijke en boeiende omgeving voor mensen opnieuw te helpen vormen in ridderlijke en gelijkwaardigheidsprincipes;
Het onderzoeken en onderhouden van studies, materialen en naslagwerken;
Wie lid wordt helpt zichzelf te herontdekken en als mens en persoon herboren te worden en te groeien.

WIE IS GÉRARD DE VILLERS?

In de geschiedenis van België voor haar ontstaan en in deze van de Tempeliers waren er 2 ridders met deze naam; onze patroon was in de 13e eeuw een Commandeur en Meester van de Commanderij voor Haspengouw, wat zich uitstrekte tot de grenzen van het huidige Waals-Brabant tot Namen. De plaats Villers-Le-Temple verwijst overigens naar waar hij en het geslacht De Villers heeft geleefd, en vinden we zijn bewaarde deksteen van zijn graf terug in de lokale kerk.
Ook het meer westwaarts gelegen Villers-La-Ville is onlosmakelijk verbonden met het geslacht De Villers, soms ook verbasterd tot Villiers of Viliers.
Net als onze patroon zetten wij ons onbaatzuchtig in voor onze medemens, zonder onderscheid in rang, stand noch herkomst.

De tweede Gérard De Villers is gekend in de kronieken doordat van hem melding werd gemaakt als zijnde een Franse Tempelier en officier, die een deel van de befaamde ‘Tempeliersschat’ zou hebben gered van de hebzucht van koning Philippe Le Bel, door ze onder zakken groenten en kolen Parijs uit te hebben gesmokkeld; belangrijke nuance is dat deze De Villers ook wel gekend was als ‘Villiers’, een verbastering van Villers, en met onze patroon geen verband hield.
Wat er ook van zij, het toont de onverzettelijkheid, het rotsvaste geloof in christelijke waarden over de wereldlijke en tijdelijke macht heen, net als de vindingrijkheid van de Tempeliers, welke ook wij in deze moderne tijden hoog in het vaandel dragen.

WAAROM WIL MEN NU NOG TEMPELIER WORDEN?

Vandaag de dag hebben mensen verenigingen als de onze nodig, zelfs als ze het misschien niet helemaal beseffen of begrijpen. Onze wetgeving, onze administratie, onze levensstandaard, ze vraagt soms meer inzicht en begrip dan veel mensen in tijden van nood op kunnen brengen, of waar men soms heel veel geld voor op moet hoesten om een antwoord te kennen op prangende vragen. Hoe iets aanvragen, wat met bijstand, waar kan ik terecht voor hulp….
Helaas is het ook een teken van deze tijd, dat iets onbaatzuchtig of spontaan te doen om elkander te helpen, een zeer zeldzame deugd is geworden. In deze maatschappij wordt het ‘ikke-ikke-ikke’ veel te veel naar voren geschoven, waar het eigenlijk ‘wij-wij-wij’ hoort te zijn. Net als bij de Tempeliers horen we allemaal gelijk en gelijkwaardig aan en met elkaar te zijn. Wie bij ons aansluit, leert hoe men deze kant van zichzelf terug kan leren omarmen, en die kennis en ervaring op diens beurt uit kan dragen.
Dat hierbij wel enige bijdragen verzocht worden zoals het volgen van lessen, deelnemen aan onderrichten, als het eigen maken van bepaalde vormen van discipline en zelfontplooiing. Maar wees gerust: dit gebeurt nooit alleen noch zonder directe en actieve begeleiding.

HOE WORDT MEN VANDAAG DE DAG TEMPELIER?

Vergeleken met de historische ridderorde, is het bij TGDV een heel pak moderner opgevat; men dient dus geen praktizerend Christen te zijn, maar de waarden en normen wel te erkennen als onderdeel van het leven als Tempelier. Dat men van goede huize moet komen is ook niet meer van toepassing. Van goede inborst zijn, het hart op de juiste plaats hebben telt veel meer. Dat er wel gehoorzaamheid, welwillendheid en volgzaamheid wordt verwacht blijft ook bij de moderne versie onverminderd, zij het meer genuanceerd, van kracht. En het is ook soms lang en veel werk verrichten om jezelf niet alleen tot Ridder/Dame te mogen laten benoemen, het is vooral jezelf er voor klaar voelen en zijn, als dat voor de andere leden zo gevoeld wordt.
In tegenstelling tot veel zogenaamde ‘pseudo-ordes’ is het dus geen kwestie van lidgeld, wat goede daden doen en een vodje papier dat je recht geeft op de mantel (cape), zwaard en de hele resem tierlantijntjes die vaak er te vinden zijn. Het is een kwestie van verdienste, en dit vraagt veel zelfbezinning, een wil tot ontplooiing en geduld, veel geduld. Toch sta je er niet alleen voor, want net als onze voorgangers destijds, heb je elke lid ter beschikking voor je te helpen.
De reis tot het ware Tempelier-zijn is immers een groepsgebeuren waar je individueel aan deelneemt.

Wie het tot Ridder/Dame brengt is dat trouwens niet alleen bij TGDV, maar ook bij elke organisatie onder Anima Templi: je erkenning geldt dus wereldwijd, waar dat bij anderen nooit tot zeer zelden het geval is. En dat maakt het verdienen ervan des te meer bijzonder en waardevol. Want het is geen reis die eindigt, maar zeker nog veel langer en dieper doorgaat, net als de reis die elk aflegt om de belangrijkste vragen te beantwoorden:
– Wie ben ik voor mezelf?
– Wie ben ik voor mijn medemens?

Wat men echter zeer goed moet beseffen, is dat veel van onze werking enkel bekend is voor wie de stap zet, en niets zomaar gedaan, gezegd of gelaten wordt.
De stap zetten is niet voor iedereen weggelegd; velen voelen zich geroepen, weinigen horen de Roeping niettemin aan.
Evenzeer van belang is het uiterlijke van de witte mantel, het zwaard, en alles daar rond, maar uiterlijk vertoon. Het hoort erbij. Maar het zijn onze werken, onze acties en ons onderricht die ons onderscheiden van een ‘zoveelste’ “caféclub” of “biersalontempeliersvereniging”. Wie bij ons aansluit, zal een uitdaging ervaren die u laat herboren worden als een nieuw en beter mens, mits u de uitdaging aan wil gaan.

BIJ WIE KAN IK TERECHT?

Templari Gérard De Villers werkt over heel het land, in samengang met onze broeders in onder meer Vlaanderen, Luxemburg, Duitsland en zelfs nog ver daarbuiten. Voor wie bij ons graag eens een praatje wil maken, kom naar onze bijeenkomsten elke maand in Brugge, Viane of Leuven-Hageland.
Liever afspreken daarbuiten? Dat kan ook. Het volstaat een mailtje te sturen naar info@templaridevillers.org. Wij zorgen voor contact met iemand in uw buurt!

Als laatste weetje, de laatste echte Tempelier is gestorven op 18 maart 1314, alle zogezegde Groot Meesters die daarop zichzelf uitgeroepen hebben met deze titel moeten even nadenken en onderzoek doen, ook hier onderzoeken wij de geschiedenis en zullen wij onszelf nooit als “de enige echte” Tempeliersorde uitroepen!