Spring naar de inhoud
Home » Lidgeld TGDV 2024

Lidgeld TGDV 2024

Beste Broeders, Zusters, Leden, Vrienden en Sympathisanten,

Vanwege het bestuur van TGDV bedank ik jullie voor de werking die niet mogelijk was zonder jullie het voorbije jaar.

Onze organisatie groeit, en dankzij de positieve inbreng van al onze leden zullen we er samen een prachtig nieuw jaar van maken met vele initiatieven en activiteiten.

Mag ik jullie vriendelijk vragen om, voor wie dit nog niet heeft voldaan, tegen 31 januari het lidgeld over te maken op rekeningnummer BE82 9734 1299 0668 met vermelding “LIDGELD 2024 + NAAM” 

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 72€, bijkomende op het zelfde adres wonende leden betalen 36€.

Steunende leden betalen 20€ voor een jaar.

De voordelen als lid: korting en voorrang bij bepaalde activiteiten.