Meteen naar de inhoud

Priorij Templari Gérard de Villers Belgium / Belgique / België

De broeders en zusters van de Priorij Templari Gérard de Villers, kortweg TGDV, heten u welkom!
Wij zijn een niet-gouvernementale organisatie en vereniging zonder winstoogmerk, met een focus op, net als onze illustere voorgangers uit de Middeleeuwen, de normen en waarden der Tempeliers. In dezelfde geest staan wij in voor vorming, onderricht en begeleiding, net als wij een sterke drijfkracht kennen als hulporganisatie.
Dit alles met respect en eerbied voor eenieder en zonder onderscheid van rang, stand, overtuiging noch herkomst.

Wij fungeren als een Priorij onder OSMTJ Duitsland, en vertegenwoordigen OSMTJ in het algemeen op Belgisch grondgebied. Hierbij houden wij de Strikte Observantie in acht volgens de aloude regels en gebruiken der Tempeliers, afgetoetst met de moderne tijden waar wij nu in leven.

WAT WIJ DOEN IN EEN OOGOPSLAG…

Het leveren van steun en ondersteuning voor onze leden met hun noden en vragen;
Het steunen van caritatieve initiatieven door actieve deelname of zelf organiseren;
Het betekenen van onderricht geven en bijscholen wat het is een Tempelier te zijn, zowel geschiedkundig als huidig;
Een leerrijke en boeiende omgeving voor mensen opnieuw te helpen vormen in ridderlijke en gelijkwaardigheidsprincipes;
Het onderzoeken en onderhouden van studies, materialen en naslagwerken;
Wie lid wordt helpen zichzelf te herontdekken en als mens en persoon herboren te worden en te groeien.

WIE IS GÉRARD DE VILLERS?

In de geschiedenis van België voor haar ontstaan en in deze van de Tempeliers waren er 2 ridders met deze naam; onze patroon was in de 13e eeuw een Commandeur en Meester van de Commanderij voor Haspengouw, wat zich uitstrekte tot de grenzen van het huidige Waals-Brabant tot Namen. De plaats Villers-Le-Temple verwijst overigens naar waar hij en het geslacht De Villers heeft geleefd, en vinden we zijn bewaarde deksteen van zijn graf terug in de lokale kerk.
Ook het meer westwaarts gelegen Villers-La-Ville is onlosmakelijk verbonden met het geslacht De Villers, soms ook verbasterd tot Villiers of Viliers.
Net als onze patroon zetten wij ons onbaatzuchtig in voor onze medemens, zonder onderscheid in rang, stand noch herkomst.

De Tweede Gérard De Villers is gekend in de kronieken doordat van hem melding werd gemaakt als zijnde een Franse Tempelier en officier, die een deel van de befaamde ‘Tempeliersschat’ zou hebben gered van de hebzucht van koning Philippe Le Bel, door ze onder zaken groenten en kolen Parijs uit te hebben gesmokkeld.
Wat er ook van zij, het toont de onverzettelijkheid en vindingrijkheid van de Tempeliers, welke ook wij in deze moderne tijden hoog in het vaandel dragen.

WAAROM WIL MEN NU NOG TEMPELIER WORDEN?

Vandaag de dag hebben mensen verenigingen als de onze nodig, zelfs als ze het misschien niet helemaal beseffen of begrijpen. Onze wetgeving, onze administratie, onze levensstandaard, ze vraagt soms meer inzicht en begrip dan veel mensen in tijden van nood op kunnen brengen, of waar men soms heel veel geld voor op moet hoesten om een antwoord te kennen op prangende vragen. Hoe iets aanvragen, wat met bijstand, waar kan ik terecht voor hulp….
Helaas is het ook een teken van deze tijd, dat iets onbaatzuchtig of spontaan te doen om elkander te helpen, een zeer zeldzame deugd is geworden. In deze maatschappij wordt het ‘ikke-ikke-ikke’ veel te veel naar voren geschoven, waar het eigenlijk ‘wij-wij-wij’ hoort te zijn. Net als bij de Tempeliers horen we allemaal gelijk en gelijkwaardig aan en met elkaar te zijn. Wie bij ons aansluit, leert hoe men deze kant van zichzelf terug kan leren omarmen, en die kennis en ervaring op diens beurt uit kan dragen.
Dat hierbij wel enige bijdragen verzocht worden zoals het volgen van lessen, deelnemen aan onderrichten, als het eigen maken van bepaalde vormen van discipline en zelfontplooiing. Maar wees gerust: dit gebeurt nooit alleen noch zonder directe en actieve begeleiding.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!